Informasjon

KONTAKT INFORMASJON

Kontakt : 40 200 857   Renate Evensen –  Personlig Mentor Coaching Bistår med positive innspill og veiledning i endringsfaser.

Kontortid: mandag – fredag kl 08.00 – 16.00 (lø/sø stengt)  Om ikke annet er avtalt.

 

Kontakt informasjon

Renate Evensen

www.renateevensen.no

Mobil: 40200857

reneve@online.no

org.nr. 995 899 728

konto Dnb: 1503 18 31951

Vipps mobil 40200857