Informasjon

KONTAKT INFORMASJON

Kontakt : 40 200 857   Renate Evensen –  Motivasjon Personlig Mentor Coaching Healing Livsstil Ledelse. Bistår med positive innspill og veiledning i endringsfaser.

Kontortid: mandag – fredag kl 08.00 – 16.00 (lø/sø stengt)  Om ikke annet er avtalt.

 Godkjent og Registrert Healer.

Medlemskap :

Det Norske Healerforbundet DNH

Norsk Spiritualist Healerforbund NSH, Healer. http://www.spiritualist.no/finn-healer

Norsk Spiritualist Trossamfunn NST, medium http://www.spiritualist.no/nst

Medlem Norsk Parapsykologisk selskap NPS

Kontakt informasjon

Renate Evensen

Pb 16 Oppsal

0619 Oslo

Kontor:  HumaNova Balders gate 11, 0263 Oslo – kun forhånds bestilte avtaler.

Kurs: HumaNova

www.renateevensen.no

Mobil: 40200857

reneve@online.no

org.nr. 995 899 728

konto Dnb: 1503 18 31951

Vipps mobil 40200857