Fokus

LIVET er som en reise hvor du gradvis oppdager deg selv og skaper deg et bedre liv.

Bevisstgjøring og trening i å være tilstede i deg selv og ditt liv liv. 

Selvutvikling handler om å bli bedre kjent med deg selv.

Selvfølelse som er bra for deg og din fremdrift, utvikles ved trening og mestring av forskjellige aspekter av deg selv, som evner, sanser, følelser, handlinger, vaner/uvaner,  forholdet ditt til endringer osv. Selvfølelse handler om respekt, toleranse, tillitt og tålmodighet med deg selv. Tørre å være glad i deg selv er viktig og nødvendig. Mestringsfølelsen som økt selvfølelse gir, er veldig foebyggende og vil i de fleste tilfeller øke gleden, positivitet som igjen gir trygghet og økt vekst.

Opplæringsformen som jeg benytter meg av, handler om å lære deg hvordan du kan bli
en bedre observatør av deg selv,  bli bedre kjent med deg selv, noe som
kan betegnes som en form for mindfulness.  Bevissthet, nærvær,
tilstedeværelse, pust, tanker , følelse osv. læres og trenes på. Gode
erfaringer med dette og gode utfall av trening og nye rutiner.

Bevisstgjøring kombineres med mange andre verktøy, som pust, tilstedeværelse/mindfulness/coaching, affirmasjoner, og mye annet som faller naturlig inn i en veiledning og behandling.

Det finnes mange gode verktøy som kan brukes for å skape personlig utvikling, gode atferdendringer.

Hovedfokus vil alltid være å bli klar over dine egne reaksjoner, dine følelser, dine handlinger, dine vaner og hva som kan endres på.

Alt av opplæring og tilbud som jeg har, passer for alle som vil ha endringer i livet sitt, passer for alle yrkesgrupper.

Opplæringen er basert på å ha en form som oppleves som lærerikt, utviklende og inspirerende. Samarbeidet og opplæringen er lagt opp på en slik måte at det jobbes ut fra en trygg og solid plattform, som gir rom for veldig god utvikling og målbar fremdrift.

Kvalitetssikres gjennom hele samarbeidet, gjelder både korte og lange oppdrag. Det kreves en stor grad av vilje til endringer og egeninnsats fra hver enkelt for å kunne oppnå gode og vedvarende endringer.