Hjem

VELKOMMEN

Renate Evensen –  Motivasjon Personlig Mentor Coaching Healing Livsstil Ledelse. Bistår med veiledning i endringsfaser.

Kontakt: 40200857 reneve@online.no

Motivasjon,telefonmøter, personlige møter, kurs, opplæring, parforhold.

Motivasjon og Personlig utvikling hjelper deg og styrker DEG i mange livssituasjoner. Det handler mest om å tørre å»gi slipp»og gi plass til nytenkning.

Hvordan få til bedre kommunikasjon og forhold i familien, parforhold og på skole/jobb?

Livsstil med nye valg,  utvikling og nye muligheter som kan gi  plass til mer inspirasjon som gir ENTUSIASME og velvære.

Personlig utvikling i forbindelse med jobb og utfordringer du møter der. Her kan vi finne ut hva som skal til for at du trives og fungerer bedre i din jobbsituasjon eller i din lederstilling. Mange uheldige situasjoner og frustrasjoner på arbeidsplassen kan ha en viss sammenheng med langvarig stress og krevende situasjoner. Jeg kan hjelpe deg å redusere ditt negative stressnivå og øke ditt fokus og din tilstedeværelse der det er ment å være.  Bedre fokus vil gi deg mulighet for gode løsninger,  som kan gi deg mer overskudd til å gjøre viktige og nødvendige endringer i ditt arbeidsforhold.

Sunn og god utvikling handler om deg og de valgene du bestemmer deg for. Hva kan du velge og hvordan kan du bli mer klar over hva som kan endres på? Som regel er det de små tingene i hverdagen som kan endres og dermed skape større flyt og bedre konsentrasjon i de fleste relasjoner og sammehenger. Det vil gjelde uansett roller og stillinger, det er de små justeringen som gir gode resultater jevnt over. Det er noen ganger nødvendig å gjøre store endringer og ta vanskelige valg, det kan jeg hjelpe deg med. Uansett om det er store eller små endringer i livet, er det de daglige situasjoner som preger de fleste. Endringer som velges bevisst hver dag, er med på å redusere stress og annet som oppleves slitsomt og frustrerende.  Det kan tilføres nye rutiner som passer inn i livet ditt og som er med på å gi overskudd og bedre livsstil for deg og de som du omgir deg med, uansett om det er i private forhold eller i jobbrelaterete forhold.

Motiverende og gode samtaler kan være med på å redusere unødvendig stress i familien og dermed vil det bli lettere å finne gode løsninger som skaper bedre samhold og fellesskap. Vi finner sammen ut hva som skaper stress og lager  en plan for å kunne få til å etablere bedre rutiner, for å kunne endre på en del av det som har  hatt negativ påvirkning på familielivet. Bedre og mer positive og forutsigbare forhold i familien har reddet mange parforhold og ekteskap og bidratt til  tryggere og bedre samhold for alle i familien. Som regel er det samme problemet som gjentar seg  hele tiden og man går så lei alt og vil bare ut av situasjonen og forholdet/familien. Min erfaring er at i mange tilfeller skal det kun små endringer til for å bedre det meste. Viljen til endringer, trening på nye rutiner gir bedre grunnlag for samarbeid i de fleste forhold. Det som er viktig er å få hjelp til å se det som frustrerer og som irriterer og få forslag til endringer.

 Livsstil,  bedre valg og nye muligheter som kan gi bedring i helse og gi større trivsel.

Verktøy som benyttes:  Bevisstgjøring  Motivasjon Selvutvikling Selvinnsikt Entusiasme Healing Mindfulness  Pusteteknikker Meditasjon Inspirasjon .

Alle vi mennesker treffer det beste valget som er tilgjengelig for oss i vår modell av verden. Ved å endre vår oppfatning og tilføre det vi mangler i livet vårt, da forandrer vi vår modell av verden og vår opplevelse av livet.

Mål, valg og handlinger må til for å skape endringer.

Renate Evensen org nr.995899728
Dnb Konto: 1503.18.31951 Vipps til mobil 40200857

Fokus

LIVET er som en reise hvor du gradvis oppdager deg selv og skaper deg et bedre liv.

Bevisstgjøring og trening i å være tilstede i deg selv og ditt liv liv. 

Selvutvikling handler om å bli bedre kjent med deg selv.

Selvfølelse som er bra for deg og din fremdrift, utvikles ved trening og mestring av forskjellige aspekter av deg selv, som evner, sanser, følelser, handlinger, vaner/uvaner,  forholdet ditt til endringer osv. Selvfølelse handler om respekt, toleranse, tillitt og tålmodighet med deg selv. Tørre å være glad i deg selv er viktig og nødvendig. Mestringsfølelsen som økt selvfølelse gir, er veldig foebyggende og vil i de fleste tilfeller øke gleden, positivitet som igjen gir trygghet og økt vekst.

Opplæringsformen som jeg benytter meg av, handler om å lære deg hvordan du kan bli en bedre observatør av deg selv,  bli bedre kjent med deg selv, noe som kan betegnes som en form for mindfulness.  Bevissthet, nærvær, tilstedeværelse, pust, tanker , følelse osv. læres og trenes på. Gode erfaringer med dette og gode utfall av trening og nye rutiner.

Healing og Bevisstgjøring fungerer veldig godt å bruke sammen for å skape en større og bedre helhet i livet ditt, som kan ha gi gode endringer her og nå og langsiktig for deg.

Healing  kan kombineres med mange andre verktøy, som pust, tilstedeværelse/mindfulness/coaching, affirmasjoner, bevisstgjøring og mye annet som faller naturlig inn i en behandling.

Det finnes mange gode verktøy som kan brukes for å skape personlig utvikling, gode atferdendringer.

Hovedfokus vil alltid være å bli klar over dine egne reaksjoner, dine følelser, dine handlinger, dine vaner og hva som kan endres på.

Alt av opplæring og tilbud som jeg har, passer for alle som vil ha endringer i livet sitt, passer for alle yrkesgrupper.

Opplæringen er basert på å ha en form som oppleves som lærerikt, utviklende og inspirerende. Samarbeidet og opplæringen er lagt opp på en slik måte at det jobbes ut fra en trygg og solid plattform, som gir rom for veldig god utvikling og målbar fremdrift.

Kvalitetssikres gjennom hele samarbeidet, gjelder både korte og lange oppdrag. Det kreves en stor grad av vilje til endringer og egeninnsats fra hver enkelt for å kunne oppnå gode og vedvarende endringer.

Healing

Som Healer jobber jeg med å stabilisere og skape bedre balanse der hvor det er ubalanse i kroppens energier.

Healing kan bidra med å skape en større helhet i opplevelser, i kroppen og i din egen forståelse av plager og smerter. 

Healing kan oppleves som om du får mer ro i kroppen og i følelser som tidligere har vært plagsomme og stressende. Resultatet av healing kan også  gi deg mer overskudd til å takle hverdaen bedre.

Healing/fjernhealing: Vi avtaler tidspunkt for healing. Før fjernhealing snakkes vi på telefon og avtaler om vi skal snakkes etter healingen eller ta en samtale noe senere. Healing utføres fra 1 – 3 behandlinger, alt etter virkning og avtale. For noen er det tilstrekkelig med 1 healing, andre kan ha behov for flere behandlinger. En kombinasjon av healing og samtaler anbefales.

Jeg jobber ut fra en filosofi om å gi hjelp til selvhjelp. Min erfaring er at en del  mennesker er i stand til å forbedre og styrke deler av seg selv med litt hjelp av healing.

En kombinasjon av større forståelse og aksept i form av økt selvinnsikt, sunt kosthold, trim, fysisk og psykisk velvære, meditasjon og ordinær legehjelp har hjulpet mange mennesker til å bli i stand til å fungere og trives enda bedre i sin egen kropp og kan dermed forebyggende noen av plagene.

Jeg kan samarbeide med din lege og andre behandlere, hvis det er ønskelig.

Behandling på sykehus og institusjoner etter avtale.

Jeg er medlem i følgende forbund  MDNH, NSFH, NPS . Godkjent behandler i Br.reg. Jeg har taushetsplikt på lik linje med den offentlige helsetjenesten.

Informasjon

KONTAKT INFORMASJON

Kontakt : 40 200 857   Renate Evensen –  Motivasjon Personlig Mentor Coaching Healing Livsstil Ledelse. Bistår med positive innspill og veiledning i endringsfaser.

Kontortid: mandag – fredag kl 08.00 – 16.00 (lø/sø stengt)  Om ikke annet er avtalt.

 Godkjent og Registrert Healer.

Medlemskap :

Det Norske Healerforbundet DNH

Norsk Spiritualist Healerforbund NSH, Healer. http://www.spiritualist.no/finn-healer

Norsk Spiritualist Trossamfunn NST, medium http://www.spiritualist.no/nst

Medlem Norsk Parapsykologisk selskap NPS

Kontakt informasjon

Renate Evensen

Pb 16 Oppsal

0619 Oslo

Kontor:  HumaNova Balders gate 11, 0263 Oslo – kun forhånds bestilte avtaler.

Kurs: HumaNova

www.renateevensen.no

Mobil: 40200857

reneve@online.no

org.nr. 995 899 728

konto Dnb: 1503 18 31951

Vipps mobil 40200857