Coaching

VELKOMMEN

Renate Evensen –  Personlig Mentor Coaching. Bistår med veiledning i endringsfaser.

Kontakt: 40200857 reneve@online.no

Samarbeid, Motivasjon ,telefonmøter, personlige møter, kurs,
opplæring, parforhold.

Motivasjon og Personlig utvikling hjelper deg og styrker DEG i mange livssituasjoner. Det handler mest om å tørre å»gi slipp»og gi plass til nytenkning.

Hvordan få til bedre kommunikasjon og forhold i familien, parforhold og på skole/jobb?

Livsstil med nye valg,  utvikling og nye muligheter som kan gi  plass til mer inspirasjon som gir ENTUSIASME og velvære.

Personlig utvikling i forbindelse med jobb og utfordringer du møter der. Her kan vi finne ut hva som skal til for at du trives og fungerer bedre i din jobbsituasjon eller i din lederstilling. Mange uheldige situasjoner og frustrasjoner på arbeidsplassen kan ha en viss sammenheng med langvarig stress og krevende situasjoner. Jeg kan hjelpe deg å redusere ditt negative stressnivå og øke ditt fokus og din tilstedeværelse der det er ment å være.  Bedre fokus vil gi deg mulighet for gode løsninger,  som kan gi deg mer overskudd til å gjøre viktige og nødvendige endringer i ditt arbeidsforhold.

Sunn og god utvikling handler om deg og de valgene du bestemmer deg for. Hva kan du velge og hvordan kan du bli mer klar over hva som kan endres på? Som regel er det de små tingene i hverdagen som kan endres og dermed skape større flyt og bedre konsentrasjon i de fleste relasjoner og sammehenger. Det vil gjelde uansett roller og stillinger, det er de små justeringen som gir gode resultater jevnt over. Det er noen ganger nødvendig å gjøre store endringer og ta vanskelige valg, det kan jeg hjelpe deg med. Uansett om det er store eller små endringer i livet, er det de daglige situasjoner som preger de fleste. Endringer som velges bevisst hver dag, er med på å redusere stress og annet som oppleves slitsomt og frustrerende.  Det kan tilføres nye rutiner som passer inn i livet ditt og som er med på å gi overskudd og bedre livsstil for deg og de som du omgir deg med, uansett om det er i private forhold eller i jobbrelaterete forhold.

Motiverende og gode samtaler kan være med på å redusere unødvendig stress i familien og dermed vil det bli lettere å finne gode løsninger som skaper bedre samhold og fellesskap. Vi finner sammen ut hva som skaper stress og lager  en plan for å kunne få til å etablere bedre rutiner, for å kunne endre på en del av det som har  hatt negativ påvirkning på familielivet. Bedre og mer positive og forutsigbare forhold i familien har reddet mange parforhold og ekteskap og bidratt til  tryggere og bedre samhold for alle i familien. Som regel er det samme problemet som gjentar seg  hele tiden og man går så lei alt og vil bare ut av situasjonen og forholdet/familien. Min erfaring er at i mange tilfeller skal det kun små endringer til for å bedre det meste. Viljen til endringer, trening på nye rutiner gir bedre grunnlag for samarbeid i de fleste forhold. Det som er viktig er å få hjelp til å se det som frustrerer og som irriterer og få forslag til endringer.

 Livsstil,  bedre valg og nye muligheter som kan gi bedring i helse og gi større trivsel.

Verktøy som benyttes:  Bevisstgjøring 
Selvinnsikt   Mindfulness  Pusteteknikker
Meditasjon  

Alle vi mennesker treffer det beste valget som er tilgjengelig for oss i vår modell av verden. Ved å endre vår oppfatning og tilføre det vi mangler i livet vårt, da forandrer vi vår modell av verden og vår opplevelse av livet.

Mål, valg og handlinger må til for å skape endringer.

Renate Evensen org nr.995899728
Dnb Konto: 1503.18.31951 Vipps til mobil 40200857

Fokus

LIVET er som en reise hvor du gradvis oppdager deg selv og skaper deg et bedre liv.

Bevisstgjøring og trening i å være tilstede i deg selv og ditt liv liv. 

Selvutvikling handler om å bli bedre kjent med deg selv.

Selvfølelse som er bra for deg og din fremdrift, utvikles ved trening og mestring av forskjellige aspekter av deg selv, som evner, sanser, følelser, handlinger, vaner/uvaner,  forholdet ditt til endringer osv. Selvfølelse handler om respekt, toleranse, tillitt og tålmodighet med deg selv. Tørre å være glad i deg selv er viktig og nødvendig. Mestringsfølelsen som økt selvfølelse gir, er veldig foebyggende og vil i de fleste tilfeller øke gleden, positivitet som igjen gir trygghet og økt vekst.

Opplæringsformen som jeg benytter meg av, handler om å lære deg hvordan du kan bli
en bedre observatør av deg selv,  bli bedre kjent med deg selv, noe som
kan betegnes som en form for mindfulness.  Bevissthet, nærvær,
tilstedeværelse, pust, tanker , følelse osv. læres og trenes på. Gode
erfaringer med dette og gode utfall av trening og nye rutiner.

Bevisstgjøring kombineres med mange andre verktøy, som pust, tilstedeværelse/mindfulness/coaching, affirmasjoner, og mye annet som faller naturlig inn i en veiledning og behandling.

Det finnes mange gode verktøy som kan brukes for å skape personlig utvikling, gode atferdendringer.

Hovedfokus vil alltid være å bli klar over dine egne reaksjoner, dine følelser, dine handlinger, dine vaner og hva som kan endres på.

Alt av opplæring og tilbud som jeg har, passer for alle som vil ha endringer i livet sitt, passer for alle yrkesgrupper.

Opplæringen er basert på å ha en form som oppleves som lærerikt, utviklende og inspirerende. Samarbeidet og opplæringen er lagt opp på en slik måte at det jobbes ut fra en trygg og solid plattform, som gir rom for veldig god utvikling og målbar fremdrift.

Kvalitetssikres gjennom hele samarbeidet, gjelder både korte og lange oppdrag. Det kreves en stor grad av vilje til endringer og egeninnsats fra hver enkelt for å kunne oppnå gode og vedvarende endringer.

Informasjon

KONTAKT INFORMASJON

Kontakt : 40 200 857   Renate Evensen –  Personlig Mentor Coaching Bistår med positive innspill og veiledning i endringsfaser.

Kontortid: mandag – fredag kl 08.00 – 16.00 (lø/sø stengt)  Om ikke annet er avtalt.

 

Kontakt informasjon

Renate Evensen

www.renateevensen.no

Mobil: 40200857

reneve@online.no

org.nr. 995 899 728

konto Dnb: 1503 18 31951

Vipps mobil 40200857