Healing

Som Healer jobber jeg med å stabilisere og skape bedre balanse der hvor det er ubalanse i kroppens energier.

Healing kan bidra med å skape en større helhet i opplevelser, i kroppen og i din egen forståelse av plager og smerter. 

Healing kan oppleves som om du får mer ro i kroppen og i følelser som tidligere har vært plagsomme og stressende. Resultatet av healing kan også  gi deg mer overskudd til å takle hverdaen bedre.

En kombinasjon av healing og samtaler anbefales.

Jeg jobber ut fra en filosofi om å gi hjelp til selvhjelp. Min erfaring er at en del  mennesker er i stand til å forbedre og styrke deler av seg selv med litt hjelp av healing.

En kombinasjon av større forståelse og aksept i form av økt selvinnsikt, sunt kosthold, trim, fysisk og psykisk velvære, meditasjon og ordinær legehjelp har hjulpet mange mennesker til å bli i stand til å fungere og trives enda bedre i sin egen kropp og kan dermed forebyggende noen av plagene.

Jeg kan samarbeide med din lege og andre behandlere, hvis det er ønskelig.

Behandling på sykehus og institusjoner etter avtale.

Jeg er medlem i følgende forbund  MDNH, NSFH, NPS . Godkjent behandler i Br.reg. Jeg har taushetsplikt på lik linje med den offentlige helsetjenesten.