Bevisstgjøring

BEVISSTGJØRING

LIVET er som en reise hvor du gradvis oppdager hvem du er og hvem de andre er. Du finner frem til nye deler av deg selv og blir mer av den du er innerst inne. Du tør vise andre og verden mer av hvem du er 

Bevisstgjøring og trening i tilstedeværelse i deg selv og i ditt eget liv,  vil gi deg en større forståelse av hva som påvirker deg og dine  handlinger, tanker og følelser. Du kan ta nye valg og endre livet ditt til noe som gir deg en bedre mestringsfølelse og større trivsel.

 Selvutvikling handler om å bli kjent med det som er deg selv, bli mer klar over dine egne tanker, dine følelser,  dine oppfatninger og  vaner m.m. Følelser er viktige og må tas på alvor. Vi har alle sammen den lille gutten og jenta i oss, der kan det ligge mange former for opplevelser, følelser og reaksjoner  som kan endres på eller bevisstgjøres på forskjellige måter. Fremgangsmåter i all utvikling vil være avhengig av graden av alvorlighet som det skal jobbes med. Flere terapiformer og samarbeid kan kombineres om det er det som passer best for akkurat deg og i din situasjon. Alltid viktig å behandle deg selv og dine utfordringer med respekt og forståelse. Det har som regel skjedd enkelte episoder i ditt liv som kan være vanskelig å tørre, ville eller kunne snakke om og vanskelig å bli bevisst på at det kan prege ditt liv i den grad det gjør og har gjort.

Selvfølelse som er god for deg, utvikles ved trening og mestring av forskjellige aspekter ved deg selv, som evner, sanser, følelser, handlinger, vaner/uvaner,  forholdet ditt til endringer osv. Selvfølelse handler om respekt, toleranse, tillitt og tålmodighet med deg selv. Tørre å være glad i deg selv er viktig og nødvendig. Mestringsfølelsen som økt selvfølelse gir, er veldig foebyggende og vil i de fleste tilfeller øke gleden, positivitet som igjen gir trygghet og økt vekst.

Opplæringsformen som jeg benytter meg av, handler om å lære deg hvordan du kan bli en bedre observatør av deg selv,  bli bedre kjent med deg selv, noe som kan betegnes som en form for mindfulness.  Bevissthet, nærvær, tilstedeværelse, pust, tanker , følelse osv. læres og trenes på. Gode erfaringer med dette og gode utfall av trening og nye rutiner.

Healing og Bevisstgjøring fungerer veldig godt å bruke sammen for å skape en større og bedre helhet i livet ditt, som kan ha gi gode endringer her og nå og langsiktig for deg.

Healing  kan kombineres med mange andre verktøy, som pust, tilstedeværelse/mindfulness/coaching, affirmasjoner, bevisstgjøring og mye annet som faller naturlig inn i en behandling.

Det finnes mange gode verktøy som kan brukes for å skape personlig utvikling, gode atferdendringer.

  • Hovedfokus vil alltid være å bli klar over dine egne reaksjoner, dine følelser, dine handlinger, dine vaner og hva som kan endres på.
  • Alt av opplæring og tilbud som jeg har, passer for alle som vil ha endringer i livet sitt, passer for alle yrkesgrupper.
  • Opplæringen er basert på å ha en form som oppleves som lærerikt, utviklende og inspirerende. Samarbeidet og opplæringen er lagt opp på en slik måte at det jobbes ut fra en trygg og solid plattform, som gir rom for veldig god utvikling og målbar fremdrift.
  • Kvalitetssikres gjennom hele samarbeidet, gjelder både korte og lange oppdrag. Det kreves en stor grad av vilje til endringer og egeninnsats fra hver enkelt for å kunne oppnå gode og vedvarende endringer.